หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

รองศาสตราจารย์[1] หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (เกิด 22 กันยายน พ.ศ. 2495) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 15 อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

คู่สมรส นุชวดี บำรุงตระกูล (หย่า)
คุณหญิงสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา
ก่อนหน้า ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
พรรคการเมือง นำไทย (พ.ศ. 2537-39)
ประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2539-2559)
เกิด 22 กันยายน พ.ศ. 2495 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ถัดไป ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
ศาสนา พุทธ

แหล่งที่มา

WikiPedia: หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร http://www.facebook.com/Sukhumbhand.P/ http://hilight.kapook.com/view/32741 http://travel.kapook.com/view137935.html http://news.mthai.com/hot-news/politics-news/21007... http://news.mthai.com/hot-news/politics-news/49346... http://www.posttoday.com/columnist/suntouch/442879 http://www.ryt9.com/s/iqry/1601707 http://www.shadowdp.com http://www.komchadluek.net/news/politic/150927 http://www.komchadluek.net/news/politic/221069