หยาดน้ำค้าง (สกุล)
หยาดน้ำค้าง (สกุล)

หยาดน้ำค้าง (สกุล)

ดูเพิ่มในรายชื่อของพืชในสกุลหยาดน้ำค้างหยาดน้ำค้าง (อังกฤษ: Sundew) เป็นพืชกินสัตว์สกุลใหญ่สกุลหนึ่ง ในวงศ์หญ้าน้ำค้าง มีประมาณ 194 ชนิด สามารถล่อ จับ และย่อยแมลงด้วยต่อมเมือกของมันที่ปกคลุมอยู่ที่ผิวใบ โดยเหยื่อที่จับได้จะใช้เป็นสารเสริมทดแทนสารอาหารที่ขาดไป พืชในสกุลหยาดน้ำค้างมีหลายรูปแบบและหลายขนาดต่างกันไปในแต่ละชนิด สามารถพบได้แทบทุกทวีปทั่วโลก ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกาชื่อวิทยาศาสตร์ของหยาดน้ำค้าง คือ Drosera มาจากคำในภาษากรีก δρόσος: "drosos" แปลว่า "หยดน้ำ หรือ น้ำค้าง" รวมทั้งชื่อในภาษาอังกฤษ "sundew" กลายมาจาก ros solis ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลว่า "น้ำตาพระอาทิตย์" โดยมีที่มาจากเมือกบนปลายหนวดแต่ละหนวดที่แวววาวคล้ายน้ำค้างยามเช้า ในประเทศไทยพบหยาดน้ำค้างอยู่ 3 ชนิดคือ จอกบ่วาย (Drosera burmannii Vahl), หญ้าน้ำค้าง (Drosera indica L.) และ หญ้าไฟตะกาด (Drosera peltata Sm.)[1]

แหล่งที่มา

WikiPedia: หยาดน้ำค้าง (สกุล) http://isis.library.adelaide.edu.au/pg/etext04/ins... http://www.growsundews.com http://www.plantarara.com/carnivoren_information/k... http://www.sarracenia.com/faq.html http://www.smugmug.com/search/index.mg?searchWords... http://www.springerlink.com/content/x7151p60502078... http://www.terraforums.com/ib312/ikonboard.cgi?s=d... http://virtuelle.gefil.de/~chrusty/droserakeyeng.h... http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf-alt/arten/m... http://www.wwf.de/imperia/md/content/pdf/arten/med...