หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

รองเสวกเอก หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) (6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2497) นักดนตรีชาวไทย ผู้มีชื่อเสียงจากการเล่นเครื่องดนตรีไทย และประพันธ์เพลงไทยเดิม

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

อาชีพ นักดนตรีไทย อาจารย์
คู่สมรส นางโชติ ศิลปบรรเลง
เกิด 6 สิงหาคม พ.ศ. 2424
ตำบลดาวดึงส์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย
มีชื่อเสียงจาก ผู้ชำนาญด้านดนตรีไทย
ผู้ประพันธ์เพลงโหมโรงจีนตอกไม้
ชื่ออื่น ศร ศิลปบรรเลง
เสียชีวิต 8 มีนาคม พ.ศ. 2497
บ้านศิลปบรรเลง ถนนบริพัตร จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
สัญชาติ ไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5537 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?News... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/... https://sites.google.com/site/pipesuyeon/khit-kwi-... https://archive.org/details/1024980000unse