อาร์เอส
อาร์เอส

อาร์เอส

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: RS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:RS) โดยธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มอาร์เอสประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ธุรกิจเครื่องสำอางธุรกิจเพลงที่มีรายได้จาก 3 ช่องทางหลัก ทั้งการจำหน่าย Physical Product การจำหน่ายผ่านช่องทาง Digital และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ธุรกิจโชว์บิซ อันได้แก่ การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงรายได้จากการบริหารศิลปินธุรกิจสื่อ ได้แก่ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยสื่อวิทยุ ได้แก่ COOLfahrenheit 93 และ สื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วยฟรีทีวีคือช่อง 8 และ 3 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ได้แก่ สบายดี ทีวี, YOU Channel และ ช่อง 2

อาร์เอส

ผลิตภัณฑ์ รายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ ดนตรี เพลง โชว์บิซ คอนเสิร์ต สตูดิโอ และ สถานีโทรทัศน์
เว็บไซต์ www.rs.co.th
ประเภท บริษัทมหาชนจำกัด
ที่อยู่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900;
รายได้ 3,955.05 ล้านบาท (ข้อมูลปี พ.ศ. 2561) [1]
บุคลากรหลัก สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์-ประธานบริษัท
ก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2523 (40 ปี)

แหล่งที่มา

WikiPedia: อาร์เอส http://www.wealthythai.com/web/contents/WT19040015... http://www.thaipr.net/prnewssearch.aspx?query=%CD%... http://www.rs.co.th http://www.rs.co.th/ http://www.rs.co.th/aboutrs.html http://www.set.or.th/dat/annual//A0705T18.zip https://drive.google.com/file/d/0B19xmp90HYaKTm12R... https://www.marketingoops.com/exclusive/business-c... https://mgronline.com/business/detail/962000007980... https://www.brandbuffet.in.th/2019/03/rs-transform...