อำเภอชุมแพ
อำเภอชุมแพ

อำเภอชุมแพ

ชุมแพ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

อำเภอชุมแพ

จังหวัด ขอนแก่น
อักษรโรมัน Amphoe Chum Phae
รหัสภูมิศาสตร์ 4005
อักษรไทย อำเภอชุมแพ
• ทั้งหมด 124,079
ที่อยู่ที่ว่าการ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ หมู่ที่ 1
ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
• ความหนาแน่น 242.86 คน/ตร.กม. (629.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40130,
40290 (เฉพาะตำบลโนนหัน นาหนองทุ่ม หนองเขียด และโนนสะอาด)