อินโดรามา เวนเจอร์ส

พลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) เส้นใยโพลีเอสเตอร์ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (SET:IVL) ก่อตั้งโดยนายอาลก โลเฮีย นักธุรกิจชาวอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นกลาง และขนสัตว์ บริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ไอวีแอลผลิตแบ่งได้เป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ สารตั้งต้น (Feedstock) พลาสติกโพลีไธลีน เทเรฟธาเลท (PET), และ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ปัจจุบัน ไอวีแอลเป็นเจ้าของบริษัทย่อยในกลุ่มจำนวน 66 แห่ง ใน 21 ประเทศ ใน 4 ทวีป ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และเอเชีย

อินโดรามา เวนเจอร์ส

อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ เส้นด้ายขนสัตว์

พลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) เส้นใยโพลีเอสเตอร์

สารตั้งต้น PTA (Purified Terephthalic Acid), EO (Ethylene Oxide), EG (Ethylene Glycol)
เว็บไซต์ www.indoramaventures.com
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:IVL)
พนักงาน 14,000 คน
รายได้ 234,698 ล้านบาท (ปี 2558)
ก่อตั้ง พ.ศ. 2537 (26 ปี)
ผู้ก่อตั้ง นายอาลก โลเฮีย

แหล่งที่มา

WikiPedia: อินโดรามา เวนเจอร์ส http://www.fibervisions.com/ http://www.indorama.com/ http://www.indoramapolymers.com/ http://www.indoramaventures.com http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/o... http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/o... http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/o... http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/o... http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/o... http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/o...