ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์
ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์

ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์

ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์[1](อังกฤษ: Thyroid-stimulating hormone ตัวย่อ TSH หรือรู้จักกันว่า thyrotropin, thyrotropic hormone, hTSH จาก human TSH) เป็นฮอร์โมนต่อมใต้สมองที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้ผลิตไทรอกซิน (thyroxine, T4) และจากนั้น ไทรไอโอโดไทโรนีน (triiodothyronine, T3) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการเมแทบอลิซึมในเนื้อเยื่อเกือบทุกอย่างในร่างกาย[2]TSH เป็นฮอร์โมนไกลโคโปรตีนที่สังเคราะห์โดยและหลั่งออกจากเซลล์สร้างฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (thyrotrope) ในต่อมใต้สมองด้านหน้า (anterior pituitary gland) ซึ่งควบคุมหน้าที่การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์[3][4]โดยมีนักวิชาการคู่หนึ่ง (Bennett M. Allen, Philip E. Smith) พบว่า ต่อมใต้สมองมีสารกระตุ้นต่อมไทรอยด์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2459[5]

ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์

RefSeq NM_000735
UniProt P01215
สัญลักษณ์ CGA
OMIM 118850
สัญลักษณ์อื่น ๆ HCG, GPHa, GPHA1
โลคัส Chr. 6 q14-q21
HUGO 1885
Entrez 1081

ใกล้เคียง

ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมน ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนสเตอรอยด์ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนอินซูลิน ฮอร์โมนของมนุษย์ ฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ http://www.merckmanuals.com/home/hormonal_and_meta... //genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?Submit=Submit&p... //genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?Submit=Submit&p... //www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?cmd=retrieve&dopt=defa... //www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?cmd=retrieve&dopt=defa... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC40856 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4109514 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10585360 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12625976 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12902333