ฮอร์โมน

ฮอร์โมน (อังกฤษ: hormone มาจากภาษากรีก horman แปลว่า เคลื่อนไหว) คือ ตัวนำส่งสารเคมีจากเซลล์กลุ่มของเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่น ๆ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular organism) ทั้งพืชและสัตว์ สามารถผลิตฮอร์โมนได้ที่ ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) โมเลกุลของฮอร์โมนจะถูกปล่อยโดยตรงยังกระแสเลือด ของเหลวในร่างกายอื่นๆ หรือเนื้อเยื่อใกล้เคียง หน้าที่ของฮอร์โมน คือการส่งสัญญาณให้ทำงานหรือหยุดทำงาน เช่น

ใกล้เคียง

ฮอร์โมน ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต ฮอร์โมนสเตอรอยด์ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนอินซูลิน ฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต ฮอร์โมนของมนุษย์