ฮุน เซน
ฮุน เซน

ฮุน เซน

จอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (เขมร: សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន สมฺเตจอคฺคมหาเสนาบตีเตโช ฮุน แสน ออกเสียง ฮุน แซน [1] , 4 เมษายน พ.ศ. 2494 - ) เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายสมัย สมเด็จฮุน เซน นั้นเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครั้งแรก ตั้งแต่อายุ 33 ปี ในยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชานับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของกัมพูชา

ฮุน เซน

ลายมือชื่อ
คู่สมรส สมเด็จกิตติวุฒิบัณฑิต บุนรานี ฮุน เซน
ก่อนหน้า จัน ซี
นายกรัฐมนตรี อึง ฮวด
พรรคการเมือง พรรคประชาชนกัมพูชา (พ.ศ. 2534)
พรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา (พ.ศ. 2522)
พรรคกัมพูชาประชาธิปไตย (เขมรแดง) (พ.ศ. 2513)
เกิด 4 เมษายน พ.ศ. 2494 (68 ปี)
นิคมเปียมเกาะสนา (Peam Kaoh Sna) อ.สตึงตราง (Stoeng Trang) จังหวัดกำปงจาม
ถัดไป ไม่มี
ประธานาธิบดี เฮง สำริน
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ศาสนา พุทธ เถรวาท