ฮุน เซน
ฮุน เซน

ฮุน เซน

จอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (เขมร: សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន สมฺเตจอคฺคมหาเสนาบตีเตโช ฮุน แสน ออกเสียง ฮุน แซน [1] , 4 เมษายน พ.ศ. 2494 - ) เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายสมัย สมเด็จฮุน เซน นั้นเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครั้งแรก ตั้งแต่อายุ 33 ปี ในยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชานับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของกัมพูชา

ฮุน เซน

กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
เกิด 4 เมษายน พ.ศ. 2494 (68 ปี)
นิคมเปียมเกาะสนา (Peam Kaoh Sna) อ.สตึงตราง (Stoeng Trang) จังหวัดกำปงจาม
ลายมือชื่อ
คู่สมรส สมเด็จกิตติวุฒิบัณฑิต บุนรานี ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรี อึง ฮวด
ศาสนา พุทธ เถรวาท
ก่อนหน้า จัน ซี
ถัดไป ไม่มี
พรรคการเมือง พรรคประชาชนกัมพูชา (พ.ศ. 2534)
พรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา (พ.ศ. 2522)
พรรคกัมพูชาประชาธิปไตย (เขมรแดง) (พ.ศ. 2513)
ประธานาธิบดี เฮง สำริน