งานวิทยุ ของ เมงูมิ ฮายาชิบาระ

  • Megumi Hayashibara no Heartful Station ทางเรดิโอคันไซ (ปัจจุบันจัดคู่กับ โซอิจิโร่ โฮชิ)
  • Megumi Hayashibara no Tokyo Boogie Night ทาง TBS เรดิโอ