ในฝัน (ละครโทรทัศน์)

ในฝัน พม่า เป็นนวนิยายเล่มแรกของ วิมล เจียมเจริญ ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง 19 ปีเท่านั้น โดยใช้นามปากกาว่า โรสลาเรน ซึ่งเทียบกับภาษาฝรั่งเศสได้ว่า กุหลาบราชินี นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว 3 ครั้ง

ในฝัน (ละครโทรทัศน์)

เครือข่าย/ช่อง ช่อง 5 (พ.ศ. 2523)
ช่อง 3 (พ.ศ. 2535)
ช่อง 9 (พ.ศ. 2549)
ช่องพีพีทีวี Return (จากพ.ศ. 2549)
ผู้อำนวยการสร้าง พ.ศ. 2523 :
พันเอก พยุง ฉันทศาสตร์โกศล
พ.ศ. 2535 :
วรายุฑ มิลินทจินดา
พ.ศ. 2549 :
ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ภาษาต้นฉบับ ไทย
ประเภท พม่า
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย
จำนวนตอน พ.ศ. 2523 : ตอน
พ.ศ. 2535 : 20 ตอน
พ.ศ. 2549 : 18 ตอน
พ.ศ. 2559 : 12 ตอน (รีรัน)
การออกอากาศแรก พ.ศ. 2523 :
พ.ศ. 2523พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2535 :
10 ตุลาคม พ.ศ. 253518 ธันวาคม พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2549 :
พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2549
11 สิงหาคม พ.ศ. 2559-16 กันยายน พ.ศ. 2559
แสดงนำ ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2523
นาท ภูวนัย
สีตลา เรืองศิริ
ทูน หิรัญทรัพย์
หทัยรัตน์ อมตวณิชย์
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2535
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
สินจัย เปล่งพานิช
วรุฒ วรธรรม
ลลิตา ปัญโญภาส
สถาพร นาควิลัย
ทิพย์ ธัมมสิริ
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2549
ธีรภัทร์ สัจจกุล
ซาร่า มาลากุล เลน
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม
ไลลา บุญยศักดิ์
เขียนโดย บทประพันธ์
โรสลาเรน