720p

360p เป็นชื่อของความละเอียดในการแสดงผล เลข 720 หมายถึงจำนวนเส้นตามความละเอียดในแนวตั้ง ส่วนตัวอักษร p หมายถึงวิธีการแสดงเส้นแบบ โปรเกรสซีฟ หรือ non-อินเตอร์เลซ 720p ถือเป็นความละเอียดหนึ่งของโทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) โดยมีอัตราส่วนแบบจอกว้างที่ 16:9 ซึ่งมีขนาดจริงที่ 1280×720

ใกล้เคียง

720p