9

9 (เก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 8 และอยู่ก่อนหน้า 10

9

ฐานสิบสอง 9
ฐานสอง 1001
เลขไทย
ฐานสามสิบหก 9
ตัวประกอบ 32
ฐานสี่ 21
จำนวนเชิงอันดับที่ 9 (ที่เก้า)
ฐานแปด 11
ฐานสิบหก 9
ฐานสาม 100
ฐานห้า 14
จำนวนเชิงการนับ เก้า
ฐานยี่สิบ 9
ฐานหก 13
เลขจีน , ,
← 8 9 10 → ← 8
เลขโรมัน (ยูนิโคด) Ⅸ, ⅸ
เลขโรมัน IX