APTX4869
APTX4869

APTX4869

APTX4869 เป็นชื่อย่อของ Apotoxin4869 (อาโพท็อกซิน4869) (ญี่ปุ่น: アポトキシンよんはちろくきゅう โรมาจิApotokusin yonhachirokukyū) รหัสของยาที่อยู่ในขั้นทดลอง ซึ่งอยู่ในรูปแคปซูล ปรากฏอยู่ในเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนัน แต่งโดยอาโอยาม่า โกโชAPTX4869 เป็นยาที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยจุดประสงค์คือฆ่าบุคคลที่หมายหัวเอาไว้ ถูกพัฒนาโดย มิยาโนะ ชิโฮะ หรือ ไฮบาระ ไอ โดยยา APTX4869 นี้ถูกใช้เป็นยาพิษที่ทำให้ตาย โดยไม่ปรากฏร่องรอยของพิษภายในร่างกาย