ATM SafetyPIN software

ATM SafetyPIN software เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีกลไกให้ผู้ที่ถูกข่มขู่ให้ถอนเงินจากเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ สามารถแจ้งตำรวจได้โดยใส่รหัสประจำตัวย้อนหลัง[1] ระบบโปรแกรมประยุกต์นี้ได้คิดค้นและจดสิทธิบัตรโดยทนายรัฐอิลลินอยส์ ชื่อ Joseph Zingher (U.S. Patent 5,731,575) แม้ว่าจะมีเรื่องหลอกลวงแพร่สะพัดว่าหากถูกข่มขู่ให้ถอนเงินแล้วก็ให้ใช้วิธีนี้เพื่อเรียกตำรวจมา แต่อันที่จริงแล้ว ระบบนี้ไม่ได้นำมาใช้งานจริงโดยเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติใดเลยในปัจจุบัน[2]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ATM SafetyPIN software http://www.afp.gov.au http://money.cnn.com/magazines/fsb/fsb_archive/200... http://www.diebold.com/atmsecurity/securityupdate.... http://www.google.com/patents?vid=5731575 http://www.msnbc.msn.com/id/4086277/ http://www.wlwt.com/news/2896611/detail.html http://www.zicubedatm.com/ http://ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1... http://ilga.gov/legislation/publicacts/93/093-0898... http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d100:18:./...