BBC Prime

BBC Prime เป็นช่องรายการบันเทิงทั่วไปของ BBC ที่สามารถรับชมได้ในทวีปยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยช่องรายการนี้ออกอากาศครั้งแรกในเดือนมกราคม ค.ศ. 1995 และเริ่มออกอากาศในแอฟริกาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 ซึ่งได้รับเงินทุนจากผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกในพื้นที่ โดยสามารถรับชมได้โดยสมัครเพียงแค่ช่องเดียว หรือเป็นแพ็คเกจรวมกับช่องอื่นด้วยก็ได้ ในบางพื้นที่ ช่องรายการนี้อาจมีการโฆษณา แต่ไม่อนุญาตให้โฆษณาในสหราชอาณาจักร เนื่องมาจากข้อตกลงของ BBC ที่กล่าวว่า บริการภายในประเทศ ไม่สามารถออกอากาศโฆษณาได้ช่องรายการนี้ออกอากาศรายการประเภทดราม่า, เบาสมอง และรายการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตผ่านทางดาวเทียมและเคเบิล ในอดีต ช่องรายการนี้ได้แบ่งเวลาให้รายการในช่วง BBC Learning ได้ออกอากาศหกชั่วโมงต่อวัน ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 เนื่องจากต้องการปรับปรุงช่องรายการ และขยายฐานผู้ชม .เมื่อได้ออกอากาศครั้งแรก BBC Prime ยังออกอากาศรายการจากบริษัทเก่าของ ITV หรือ Thames Television ซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับ BBC Worldwide แต่ภายหลัง การร่วมมือกันได้สิ้นสุดลง และรายการอย่าง The Bill ก็ไม่สามารถออกอากาศอีกได้รูปแบบเอเชียของช่องรายการนี้ได้เปิดตัววันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งมีผังรายการที่แตกต่างมาก เนื่องจากมีเขตเวลาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงการบรรยายใต้ภาพในพื้นที่ท้องถิ่น เช่น ภาษาจีน ไทย และเกาหลี BBC Prime ในเอเชียสามารถรับชมได้ในฮ่องกง (ผ่านทาง Now TV ช่อง 529) ในประเทศไทย (ผ่านทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 149) ในสิงคโปร์ (ผ่านทาง StarHub ช่อง 76) และในเกาหลีใต้ (ผ่านทาง Skylife ช่อง 334) ในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ช่องนี้ถูกแทนที่โดย BBC EntertainmentBBC Japan ซึ่งเป็นช่องที่ออกอากาศรายการคล้ายๆ กันนั้น ได้เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2004 แต่ได้หยุดการออกอากาศในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2006 เนื่องจากปัญาหาเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกอากาศในพื้นที่