Bhumibol Adulyadej

นายกรัฐมนตรี
ดูรายชื่อ
ราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ราชวงศ์ จักรี
บรรจุพระบรมอัฐิ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
สวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (88 พรรษา)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ครองราชย์ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(700170000000000000070 ปี 7002179000000000000179 วัน)
ลายพระอภิไธย
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ผู้สำเร็จราชการ
ดูรายพระนามและรายชื่อ
พระราชมารดา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชบุตรรายละเอียด
พระราชสมภพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470
เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐ
พระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
อัครมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง