Boi (แสลง)

Boi หรือ บอย เป็นคำที่ใช้กันในหมู่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และกลุ่มทอมดี้ (butch and femme) ที่แสดงถึงเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ[1][2] ในกลุ่มเลสเบี้ยนมีการเปิดกว้งมากขึ้นในการยอมรับการแสดงออกทางเพศ และยอมรับให้คนแสดงตนว่าเป็น บอย[3][4][5] ความหมายของคำว่า บอย นั้นมีหลากหลาย เช่น[6]