CNY

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ CNY

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version CNY


CNY

สัญลักษณ์ 元 / ¥
ใช้ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่)
โรงพิมพ์ธนบัตร China Banknote Printing and Minting Corporation
โรงกษาปณ์ China Banknote Printing and Minting Corporation
ธนาคารกลาง ธนาคารประชาชนจีน
อัตราเงินเฟ้อ 2.5%, January 2017
พหูพจน์ ภาษาของสกุลเงินนี้ไม่มีโครงสร้างพหูพจน์ที่แตกต่างกัน
รหัส ISO 4217 CNY
ผูกค่ากับ ส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ให้น้ำหนักแบบทางการค้า (Trade-weighted basket)