CYP2C9
CYP2C9

CYP2C9

n/an/an/an/an/an/an/an/an/an/aไซโทโครม P450 2C9 (อังกฤษ: Cytochrome P450 2C9; ชื่อย่อ: CYP2C9; EC 1.14.13.48) เป็นเอนไซม์ในมหาสกุลไซโทโครม P450 ซึ่งระบบออกซิเดชันอเนกประสงค์ของร่างกาย โดย CYP2C9 มีหน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดเมแทบอลิซึมของสารกลุ่มซีโนไบโอติคส์ในร่างกาย ทั้งนี้ เอนไซม์ CYP2C9 ถูกควบคุมโดยยีน CYP2C9[1][2] ซึ่งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 10 โลคัส 10q23.33 และถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยีน cytochrome P450[3]

CYP2C9

UniProt

n/a

Location (UCSC) n/a
PubMed search n/a
RefSeq (protein)

n/a

Aliases 1.14.99.38(S)-limonene 7-monooxygenasecytochrome P450 2C9microsomal monooxygenaseflavoprotein-linked monooxygenasecytochrome P-450MP1.14.13.49S-mephenytoin 4-hydroxylasecytochrome P450 PB-1cytochrome P-450 S-mephenytoin 4-hydroxylaseCholesterol 25-hydroxylase(R)-limonene 6-monooxygenasecytochrome P450family 2subfamily Cpolypeptide 9(S)-limonene 6-monooxygenaseCYP2C9CYPIIC9Cytochrome P450 MP-81.14.13.801.14.13.48Cytochrome P450 MP-4xenobiotic monooxygenase
RefSeq (mRNA)

n/a

External IDs GeneCards:
Ensembl

n/a

Species Human
RNA expression pattern
RNA expression pattern
More reference expression data
Entrez

n/a