CYP2F1
CYP2F1

CYP2F1

1572n/aENSG00000197446n/aP24903n/aNM_000774n/aNP_000765n/aไซโทโครม P450 2F1 (อังกฤษ: Cytochrome P450 2F1; ชื่อย่อ: CYP2F1; EC 1.14.14.1) เป็นสมาชิกพอลีเปปไทด์ลำดับที่ 1 ในสกุลย่อย F ของสกุลที่ 2 ในมหาสกุลไซโทโครม P450 จัดเป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์โดยมียีน CYP2F1 เป็นตัวควบคุมการแสดงออก[3]ซึ่งยีนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยีน cytochrome P450 บน โครโมโซมคู่ที่ 19 โลคัส 19q13.2[4]เอนไซม์ในมหาสกุลไซโทโครม P450 ซึ่งรวมถึง CYP2F1 นั้นจัดเป็นเอนไซม์ชนิดมอนอออกซีจีเนส ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเร่งปฏิกิรยาการเกิดเมแทบอลิซึมของยาชนิดต่างๆ รวมไปถึงการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล สเตอรอยด์ และกรดไขมันชนิดอื่นๆ โดยเอนไซม์เหล่านี้จะเคลื่อนที่เข้าสู่ร่างแหเอนโดพลาซึม แล้วถูกกระตุ้นด้วยกลูโคคอร์ติคอยด์จึงจะสามารถแสดงคุณสมบัติของเอนไซม์นั้นๆได้ ในกรณีของ CYP2F1 นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าทำหน้าที่ในการดีไฮโดรจีเนท (dehydrogenate) สกาโตล (3-methylindole) ซึ่งเป็นสารพิษภายในร่างกายที่เกิดจากกระบวนการหมักทริปโตเฟน ให้อยู่ในรูปที่ไม่เกิดพิษ รวมไปถึงการเมแทบอไลซ์สารซับสเตรตอื่นๆ ด้วย เช่น แนฟทาลีน และอีท็อกซีคูมาริน (ethoxycoumarin) ทั้งนี้ CYP2F1 ถือเป็นสมาชิกของกลุ่มเอนไซม์ขนาดใหญ่ของไซโทโครม P450 ที่มียีนควบคุมอยู่บนโครโมโซม 19q เช่นเดียวกันเอนไซม์อื่นในสกุลย่อยกับ CYP2A, CYP2B และ CYP2F[3]

CYP2F1

Gene location (Human)Chr.BandStartEnd
Gene location (Human)
Chr.Chromosome 19 (human)[1]
Band19q13.2Start41,114,432 bp[1]
End41,128,381 bp[1]
Molecular function iron ion binding
oxygen binding
arachidonic acid epoxygenase activity
oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
metal ion binding
monooxygenase activity
heme binding
oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
oxidoreductase activity
aromatase activity
steroid hydroxylase activity
PubMed search [2]
RefSeq (protein)

NP_000765

Biological process epoxygenase P450 pathway
trichloroethylene metabolic process
naphthalene metabolic process
xenobiotic metabolic process
oxidation-reduction process
response to toxic substance
organic acid metabolic process
exogenous drug catabolic process
Entrez

1572

UniProt

P24903

Aliases CYP2F1, C2F1, CYP2F, CYPIIF1, cytochrome P450 family 2 subfamily F member 1
End 41,128,381 bp[1]
Species Human
Ensembl

ENSG00000197446

External IDs OMIM: 124070 HomoloGene: 73898 GeneCards: CYP2F1
Location (UCSC) Chr 19: 41.11 – 41.13 Mb
Cellular component organelle membrane
endoplasmic reticulum membrane
intracellular membrane-bounded organelle
เยื่อหุ้ม
ร่างแหเอนโดพลาซึม
ไซโทพลาซึม
Gene ontologyMolecular functionCellular componentBiological process
Gene ontology
Molecular functioniron ion binding
oxygen binding
arachidonic acid epoxygenase activity
oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
metal ion binding
monooxygenase activity
heme binding
oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
oxidoreductase activity
aromatase activity
steroid hydroxylase activity
Cellular componentorganelle membrane
endoplasmic reticulum membrane
intracellular membrane-bounded organelle
เยื่อหุ้ม
ร่างแหเอนโดพลาซึม
ไซโทพลาซึม
Biological processepoxygenase P450 pathway
trichloroethylene metabolic process
naphthalene metabolic process
xenobiotic metabolic process
oxidation-reduction process
response to toxic substance
organic acid metabolic process
exogenous drug catabolic process
Sources:Amigo / QuickGO
RefSeq (mRNA)

NM_000774

BandStart 19q13.2
Chr. Chromosome 19 (human)[1]