Change.org

Change.org เป็นเว็บไซต์จากบริษัท Change.org, Inc. ของสหรัฐอเมริกา[1] สำหรับรวมรณรงค์แคมเปญจน์และการร้องเรียนต่างๆ ทั่วโลก โดยรูปแบบการรณรงค์จะมีทั้งการรณรงค์ที่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหน่วยงาน เช่นของทาง องค์การนิรโทษกรรมสากล และ Humane Society[2] หรือการรณรงค์โดยอาสาสมัคร ที่ต้องการร่วมคนที่มีความเห็นคล้ายกัน เพื่อรวบรวมจำนวนคนในการสนับสนุนโครงการ[3]ข้อมูลเว็บไซต์มีการลงชื่อมากกว่า 1,000,000 ชื่อต่อเดือน และมีโครงการรณรงค์ใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายพันหัวข้อในแต่ละเดือน หัวข้อที่มีในเว็บไซต์จะมีหลากหลาย โดยหัวข้อที่เป็นที่นิยม อาทิเช่น ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การศึกษา สิ่งแวดล้อม สัตว์ สุขภาพ และอาหาร

Change.org

พนักงาน 100 (as of February 2012)
สำนักงานใหญ่ United States
ก่อตั้ง 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 (2007-02-07) (12 ปี)
เว็บไซต์ change.org
Chief technology officer Mark Dimas
Founder Ben Rattray