Chon buri

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Chon buri

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Chon buri


Chon buri

ผู้ว่าราชการ ภัครธรณ์ เทียนไชย
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2559)
พื้นที่ 4,363 ตร.กม.
(อันดับที่ 50)
ความหนาแน่น 357.16 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 10)
อักษรไทย ชลบุรี
อักษรโรมัน Chon Buri
ที่ตั้ง ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ประชากร 1,558,301 คน[1] (พ.ศ. 2562)
(อันดับที่ 9)
ดอกไม้ ประดู่ (ประดู่ป่า)
ISO 3166-2 TH-20
ต้นไม้ ประดู่ (ประดู่ป่า)
โทรศัพท์ 0 3827 5034, 0 3827 9434
เว็บไซต์ จังหวัดชลบุรี