Cube_Entertainment

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Cube_Entertainment

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Cube_Entertainment


Cube_Entertainment

อุตสาหกรรม เพลงสมัยนิยม
พื้นที่ที่ให้บริการ ทั่วโลก
เว็บไซต์ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ประเภท สาธารณะ
รูปแบบ เคป็อป
กำไร -5.5 พันล้าน (2015)
เจ้าของ ซีดัสเอชคิว (35.31%)
ฮง ซึง-ซ็อง (15.59%)
ชิน ย็อง-จุน (4.47%)
อาเทอร์ (36.78%)
พนักงาน 53
ที่ตั้ง ,
บริษัทย่อย มิวสิกคิวบ์,
คิวบ์ดีซี
คิวบ์เจแปน
คิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์เจแปน
สตาร์ไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์
รายได้ 22.3 พันล้าน (2015)
บุคลากรหลัก ฮง ซึง-ซ็อง (ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ)
ชิน ช็อง-ฮวา (ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ, มิวสิกคิวบ์)
พัก ชุง-มิน (กรรมการผู้จัดการ)
โน ฮย็อน-แท (รองประธานกรรมการ)
ก่อตั้ง 29 สิงหาคม ค.ศ. 2006[1]
ผู้ก่อตั้ง ฮง ซึง-ซ็อง
ชิน ช็อง-ฮวา