Dalhunden

Dalhunden เป็นเทศบาลในจังหวัดบา-แร็ง, แคว้นกร็องแต็สต์, ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วยประชากร 1,066 คน (ในวันที่ 1 มกราคม 2015) บริเวณหมู่บ้าน Heap เป็นพื้นที่เกษตรกรรมป่าไม้และมีทะเลสาบขนาดเล็กอยู่ มีแม่น้ำไรน์ติดกับตัวเมืองอยู่ทางใต้ และทางด้านตะวันออกเป็นพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี

Dalhunden

เขต Haguenau-Wissembourg
จังหวัด บา-แร็ง
ประเทศ ฝรั่งเศส
แคว้น กร็องแต็สต์
• ฤดูร้อน (เวลาออมแสง) CEST (UTC+2)
อำเภอ Bischwiller
สหเทศบาล Pays Rhénan
พื้นที่1 7.45 ตร.กม. (2.88 ตร.ไมล์)
รหัสINSEE/ไปรษณีย์ 67082 /67770
สูงจากระดับน้ำทะเล 118–125 เมตร (390–410 ฟุต)
• ความหนาแน่น 140 คน/ตร.กม. (350 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา CET (UTC+1)
• นายกเทศมนตรี (2014-2020) Laurent Mockers
ประชากร (2014)2 1,014