Darlingtonia californica
Darlingtonia californica

Darlingtonia californica

En:Darlingtonia californica (เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /dɑrlɪŋˈtoʊniə kælɨˈfɔrnɨkə/), หรือที่เรียกกันว่า California Pitcher plant, Cobra Lily, หรือ Cobra Plant, เป็นพืชกินสัตว์ เป็นพืชชนิดเดียวในสกุล Darlingtonia ในวงศ์ Sarraceniaceae มีถิ่นกำเนิดในทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐออริกอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เติบโตในห้วยที่มีน้ำเย็นไหลผ่าน[1]ชื่อ Cobra Lily มาจากความคล้ายคลึงกันของใบที่เป็นหลอดที่มีใบสีเหลืองถึงเขียวออกม่วงเป็นง่ามที่ปลาย กับงูเห่าที่แผ่แม่เบี้ยและแลบลิ้นอยู่พืชชนิดนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1841 โดยนักพฤกษศาสตร์ที่ชื่อ William D. Brackenridge ที่ภูเขาแชสทา (Shasta) ในปี ค.ศ. 1853 มันถูกจัดจำแนกโดย John Torrey ผู้ตั้งชื่อสกุล Darlingtonia ตามชื่อนักพฤกษศาสตร์ William Darlington (1782-1863)