Desoutter Tools
Desoutter Tools

Desoutter Tools

Desoutter Industrial Tools ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1914 และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและนิวเมติก ซึ่งมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการกว่า 170 ประเทศผ่านทาง 20 หน่วยธุรกิจ ซึ่งเครื่องมือ Desoutter มีการใช้งานในสาขาต่าง ๆ เช่น การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ รถยนต์สำหรับนั่งและบรรทุก ออฟโร้ด อุตสาหกรรมทั่วไป.ในปี 1989 บริษัท Georges Renault[1] ได้รวมกิจการกับ บรัษัท Desoutter Tools รวมทั้งบริษัท Seti-Tec ในปี 2011 ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีบริษัท American Tech-motive ในปี 2005 และ Swedish Scan Rotor ในปี 2004 อีกด้วย.

Desoutter Tools

ผลิตภัณฑ์ Industrial tools
พื้นที่ที่ให้บริการ ทั่วโลก
เว็บไซต์ www.desouttertools.com
พนักงาน 1,000 (2016)
บริษัทในเครือ 20 business units
ผู้ก่อตั้ง Marcel Desoutter

แหล่งที่มา

WikiPedia: Desoutter Tools http://www.collectorsweekly.com/articles/war-and-p... http://www.de-soutter.com/De-Soutter-Medical-About http://www.desouttertools-100.com http://www.desouttertools.com http://www.desouttertools.com/en/about/yourpartner... http://www.desouttertools.com/tools http://www.healio.com/orthotics-prosthetics/prosth... http://fly.historicwings.com/2013/01/desoutters-le... http://www.presseocean.fr/actualite/saint-herblain... http://papers.nber.org/books/jero34-1