ETAOIN SHRDLU
ETAOIN SHRDLU

ETAOIN SHRDLU

บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งETAOIN SHRDLU (เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /ˈɛtiˌɔɪn ˈʃɜrdlu/, เอ-ที-ออยน์ เชิร์ด-ลู[1]) เป็นถ้อยคำภาษาอังกฤษที่ไม่มีความหมายและไร้สาระ ซึ่งปรากฏบ่อยมากในสิ่งพิมพ์ยุคพิมพ์ดีด[2]ในยุคพิมพ์ดีด เมื่อผู้เรียงพิมพ์พิมพ์ผิดแล้ว วิธีแก้คำผิดคือต้องรอให้เต็มบรรทัดก่อน จึงค่อยวกกลับไปพิมพ์คำที่ถูกทับคำผิดนั้น อย่างไรก็ดี ผู้อ่านมักไม่สนใจคำผิด และคำผิดนั้นก็ไม่กระทบเนื้อความของสิ่งพิมพ์ด้วย ผู้เรียงพิมพ์จึงมักเลือกปล่อยบรรทัดที่พิมพ์ผิดนั้นไว้ แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ให้ถูกต่อไปแทน ในการนี้ ผู้เรียงพิมพ์มักพิมพ์อักษรเรื่อยเปื่อยต่อจากคำผิด เพื่อให้บรรทัดเต็มและจะได้ขึ้นบรรทัดใหม่เร็ว ๆ และอักษรเรื่อยเปื่อยที่พิมพ์กันบ่อยที่สุด คือ ETAOIN SHRDLU เพราะสิบสองตัวนี้กดง่ายใกล้มือ ทั้งนี้ อักษรบนแป้นเครื่องเรียงพิมพ์นั้นจัดตำแหน่งตามการใช้บ่อย และเมื่อผู้เรียงพิมพ์ทำเช่นนั้นบ่อยเข้า ๆ ก็กลายเป็นการสร้างคำประหลาด คือ ETAOIN SHRDLU และเป็นเรื่องขบขันไป[2]ถ้อยคำ ETAOIN SHRDLU ปรากฏในสิ่งพิมพ์ยุคนั้นถี่มาก ถึงขนาดที่สมัยต่อมาได้บรรจุไว้ในพจนานุกรมสำคัญหลายฉบับ เช่น พจนานุกรมของแรนเดิมเฮาส์เว็บสเตอร์ฉบับสมบูรณ์ (Random House Webster's Unabridged Dictionary) [1] และนับเป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์และวัฒนธรรม[2]อนึ่ง หนังสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ (The New York Times) ฉบับ 2 กรกฎาคม 1978 ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์ดีดฉบับสุดท้าย ลงสารคดีชื่อ "ลาก่อน Etaoin Shrdlu" (Farewell, Etaoin Shrdlu) ด้วย[2]ในภาษาฝรั่งเศสก็มีถ้อยคำพิมพ์ผิดลักษณะเดียวกัน คือ elaoin sdrétu