Echinococcosis
Echinococcosis

Echinococcosis

เอไคโนค็อกโคซิส หรือที่เรียกกันว่า โรคพยาธิไฮดาติด (hydatid), hydatidosis หรือ โรคพยาธิเอไคโนค็อกคอล เป็น โรคที่เกิดจากปรสิต สายพันธ์ พยาธิตัวตืด สกุลEchinococcus โรคพยาธิชนิดหลักๆ ที่คนได้รับมีสองชนิดคือ cystic echinococcosis และ alveolar echinococcosis ส่วนชนิดที่พบได้น้อยกว่าคือ polycystic echinococcosis และ unicystic echinococcosis โรคนี้เริ่มแรกจะไม่แสดงอาการและอาจไม่มีอาการนานร่วมปี อาการและสัญญานของโรคที่เกิดขึ้นมักขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของถุงซิสต์ที่พยาธิอาศัยอยู่ โรค Alveolar มักเริ่มต้นที่ตับ แต่ก็อาจแพร่สู่อวัยวะส่วนอื่นๆ เช่นปอดและสมองได้ เมื่อตับติดเชื้อผู้ป่วยมักมี การปวดท้อง น้ำหนักลด และ ตัวเหลือง การติดเชื้อที่ปอดอาจเป็นสาเหตุของการปวดที่บริเวณหน้าอก หายใจถี่ และการไอ[1]

แหล่งที่มา

WikiPedia: Echinococcosis http://www.diseasesdatabase.com/ddb4048.htm http://www.emedicine.com/med/topic1046.htm http://www.emedicine.com/med/topic629.htm http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=122 http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=122.... http://www.cdc.gov/dpdx/echinococcosis/index.html http://www.cdc.gov/dpdx/echinococcosis/tx.html //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23245604 http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2019/MB_cgi?field=... http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2...