Empress Dowager Cixi

ประสูติ รัชศกเต้ากวัง (道光) ปีที่ 15 เดือน 10 วันที่ 10 ตรงกับ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1835(1835-11-29)
เป่ย์จิง (北京), จักรวรรดิชิง
เย่เฮ่อน่าลา ซิ่งเจิน (葉赫那拉 杏貞)
พระราชบิดา ฮุ่ยเจิง (惠徵)
สวรรคต รัชศกกวังซฺวี่ (光緒) ปีที่ 34 เดือน 10 วันที่ 22 ตรงกับ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 (72 ปี)
ตำหนักอี๋-ลฺหวัน (仪鸾殿), พระที่นั่งจงหนานไห่ (中南海), เป่ย์จิง, จักรวรรดิชิง
พระราชมารดา นางฟู่ฉา (富察氏)
ระยะเวลา ค.ศ. 1908
ก่อนหน้า เจาเชิ่งไท่หฺวังไท่โฮ่ว (昭圣太皇太后)
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
สั้น: เซี่ยวชินเสี่ยนหฺวังโฮ่ว (孝欽顯皇后)
ยาว: เซี่ยวชินเสี่ยน ฉือสี่ ตวันโย่ว คังอี๋ เจาอวี้ จวังเฉิง โช่วกง ชินเสี่ยน ฉงซี เพ่ย์เทียน ซิ่งเชิ่ง เสี่ยน หฺวังโฮ่ว (孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇后)
ถัดไป – (ยุบจักรวรรดิ)
พระราชบุตร จักรพรรดิถงจื้อ (同治帝)
ราชวงศ์ โดยกำเนิด: เย่เฮ่อน่าลา (葉赫那拉)
โดยสมรส: อ้ายซินเจว๋หลัว (愛新覺羅)
คู่อภิเษก จักรพรรดิเสียนเฟิง (咸豐帝)

ใกล้เคียง