Enigmail
Enigmail

Enigmail

Enigmail เป็นตัวเสริมขึ้น (add-on) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อความหรือข้อมูลต่างๆ ให้กับเมล์ไคลเอ็นเช่น มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) ธันเดอร์เบิร์ด (Thunderbird) หรือ ซีมังกี (SeaMonkey) ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ส่งนั้นอาจมีการเซ็นลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) เพื่อยืนยันได้ว่าเป็นผู้ส่งคนนี้จริงๆ รวมถึงสามารถทำการเข้าและถอดรหัสข้อความได้อีกด้วย โดยมีการเข้า-ถอดรหัสแบบอัตโนมัติโดยใช้มาตรฐานของ OpenPGP เมื่อเราส่งข้อความแนบไปในอีเมลล์ที่เข้ารหัสแล้ว จะไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลโดยเด็ดขาด นั่นคือถึงแม้ว่าผู้ไม่ประสงค์ดีจะแอบดักจับข้อมูล ก็จะได้แต่ข้อมูลที่ทำการเข้ารหัสไว้ ไม่สามารถอ่านออกเป็นเนื้อความที่เข้าใจได้ นั่นหมายความว่าการใช้ Enigmailพร้อมกับOpenPGP นั้นเป็นทางเลือกที่ดีมากทางหนึ่ง เพื่อให้อีเมลมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด