Faye Fang Kaew

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Faye Fang Kaew

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Faye Fang Kaew


Faye Fang Kaew

เว็บไซต์ http://www.youtube.com/fayefangkaewofficial
ที่เกิด ประเทศไทย
ค่ายเพลง กามิกาเซ่ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558
Yes! Music พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
ศิลปินอิสระ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
สมาชิก พรปวีณ์ นีระสิงห์ (เฟย์)
ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ (ฟาง)
จริญญา ศิริมงคลสกุล (แก้ว)
ช่วงปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
แนวเพลง ป็อป