Fourniere's gangrene

Fourniere's gangrene เป็นโรคติดเชื้ออย่างหนึ่ง ทำให้มีเนื้อตายเน่า (gangrene) บริเวณอวัยวะเพศและรอบรูทวารหนัก