GReeeeN

GReeeeN (กรีน) คือวงป๊อปร็อค, ฮิปฮอป, เบรกบีต ของประเทศญี่ปุ่น มีสมาชิกวง 4 คน คือ ฮิเดะ (ヒデ), นาวิ (ナビ), คุนิ (92) และโซ (ソウ) ทั้งสี่เซ็นสัญญากับยูนิเวอซัลมิวสิคในปี พ.ศ. 2550 สัญลักษณ์ของวงนี้คือรูปปากที่เต็มไปด้วยฟัน และตัวอี (E) แสดงถึงสมาชิกทั้ง 4 ของวงนี้ในขณะที่เซ็นสัญญากับยูนิเวอซัลฯ นั้น ทั้งสี่กำลังเรียนสาขาทันตแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโออุ (奥羽大学) ในจังหวัดฟุกุชิมะ พวกเขาทั้งสี่สำเร็จการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2552 และได้ประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ แต่ก็ยังคงทำผลงานเพลงในนามวง ทั้งนี้ตัวตนและโฉมหน้าที่แท้จริงของสมาชิกทั้งสี่นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยแก่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน (ไม่ปรากฏโฉมหน้าที่แท้จริงเลยทั้งในมิวสิกวิดีโอและการแสดงคอนเสิร์ตของวง)