Gastric reflux disease

อาการ ได้รสกรด แสบร้อนกลางอก เจ็บหน้าอก ลมหายใจเหม็น หายใจมีปัญหา[5]
สาขาวิชา วิทยาทางเดินอาหาร
การออกเสียง
ระยะดำเนินโรค ระยะยาว[5][6]
สาเหตุ หูรูดหลอดอาหารด้านล่างปิดได้ไม่ดี[5]
ความชุก 7.4% (ไทย)[9], <5% (เอเชีย)[10], ~15% (ประเทศตะวันตก)[8]
วิธีวินิจฉัย การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน การวัดความเป็นกรดด่างในหลอดอาหาร การกลืนแป้งถ่ายภาพรังสี การวัดการบีบตัวของหลอดอาหาร[5]
ปัจจัยเสี่ยง โรคอ้วน ตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ ได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ กระเพาะอาหารเลื่อนผ่านกะบังลม[upper-alpha 1] ยาบางอย่าง[5]
ยา ยาลดกรด ยาต้านตัวรับเอช2 ยายับยั้งการหลั่งกรด, ยาเพิ่มการบีบตัวของลำไส้เล็ก (prokinetics)[5][8]
ภาวะแทรกซ้อน หลอดอาหารอักเสบ หลอดอาหารตีบ มีเยื่อบุผิวเสี่ยงมะเร็งในหลอดอาหาร ปัญหาการหายใจ[5]
การรักษา เปลี่ยนอาหารและพฤติกรรม ยา ผ่าตัด[5]
ชื่ออื่น โรคการไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมาหลอดอาหาร, gastro-oesophageal reflux disease (GORD)[1], gastric reflux disease, acid reflux disease, reflux, gastroesophageal reflux
โรคอื่นที่คล้ายกัน แผลเปื่อยเพปติก มะเร็งหลอดอาหาร หลอดอาหารกระตุก อาการปวดเค้นหัวใจ[7]