Generalissimo

Generalissimo เป็นคำในภาษาอิตาลี มาจากคำว่า generale ประสมกับส่วนต่อท้ายคำ -issimo ซึ่งมาจากภาษาละติน -issimus[1] ซึ่งหมายถึง "อย่างที่สุด, ไปจนถึงขั้นสูงสุด" เป็นยศทางทหารที่สูงกว่าจอมพลGeneralissimo เป็นผู้คุมอำนาจทางทหารอย่างเบ็ดเสร็จ ในบางครั้ง "Generalissimo" ถูกใช้ในภาษาอังกฤษใหม่ โดยมีความหมายถึง นายทหารผู้ซึ่งได้รับอำนาจทางการเมืองจากการก่อรัฐประหาร หรือในบางกรณีที่หมายถึงผู้ที่สั่งระงับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า เพื่อที่จะครอบครองอำนาจด้วยวิธีทางทหาร

แหล่งที่มา

WikiPedia: Generalissimo http://www.theaustralian.com.au/news/world/late-ki... http://www.biography.com/people/emilio-aguinaldo-9... http://books.google.com/books?id=otwbBh_GgrwC&pg=P... http://www.time.com/time/covers/0,16641,19431018,0... http://www.yomiuri.co.jp/dy/world/T100928004855.ht... http://books.google.com.tr/books?id=LAcZAAAAIAAJ&q... http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1810_115/... https://books.google.de/books?id=BuoYAAAAYAAJ&q=Pr... https://books.google.de/books?id=KhtIC3zyvUcC&pg=P...