Guan Yu

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Guan Yu

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Guan Yu


Guan Yu

อาชีพ ขุนพล
ชื่ออื่น ๆ
  • กวันเอ้อร์เหยฺ (關二爺; "ท่านปู่รองกวน")
  • บีเยียงก๋ง/เหม่ยหรันกง (美髯公; "ท่านเครางาม")
  • ฉางเชิง (長生)
  • โช่วฉาง (壽長)
บุตร
เกิด ไม่ปรากฏปีเกิด
อำเภอไก่เหลียง เมืองฮอตั๋ง จักรวรรดิฮั่น (ปัจจุบันคือเมืองยฺวิ่นเฉิง มณฑลชานซี)
สมัญญานาม จฺวั้งโหมวโหฺว (壯繆侯)
กษัตริย์ พระเจ้าเหี้ยนเต้
ชื่อรอง หุนเตี๋ยง/ยฺหวินฉาง (雲長)
เทพนาม
  • สังฆรามโพธิสัตว์/เฉียหลันผูซ่า (伽藍菩薩)
  • กวันตี้ (關帝; "จักรพรรดิกวน")
  • กวันกง (關公; "ท่านกวน")
  • กวันเชิ่งตี้จฺวิน (關聖帝君; "อริยมหาราชเจ้ากวน")
เสียชีวิต มกราคมหรือกุมภาพันธ์ ค.ศ. 220[lower-alpha 1]
อำเภอหลินจฺหวี่ เมืองซงหยง จักรวรรดิฮั่น (ปัจจุบันคืออำเภอหนานจาง มณฑลหูเป่ย์)
บรรดาศักดิ์ หั้นสือแต่งเฮา/ฮั่นโช่วถิงโหฺว
(漢壽亭侯)