Harry Potter

ผู้ประพันธ์ เจ. เค. โรว์ลิง
ประเภทหนังสือ วรรณกรรมเยาวชน, แฟนตาซี, ลึกลับ, เรื่องตื่นเต้น, การเปลี่ยนผ่านของวัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์บลูมส์บรี
สำนักพิมพ์สกอแลสติก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ประเภท สิ่งตีพิมพ์
วันที่ตีพิมพ์ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2540 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (ตีพิมพ์ครั้งแรก)
ประเทศ สหราชอาณาจักร
ชื่อต้นฉบับ Harry Potter
ภาษา อังกฤษ
ผู้แปล สุมาลี บำรุงสุข
วลีพร หวังซื่อกุล
งามพรรณ เวชชาชีวะ