Home of the Underdogs

Home of the Underdogs (HotU) เป็นเว็บไซต์รวบรวม abandonware หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีผู้พัฒนา/จัดจำหน่ายอีกต่อไปแล้ว ดำเนินงานโดย สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการชาวไทย เจ้าของเว็บไซต์ "คนชายขอบ"ในเว็บไซต์มีซอฟต์แวร์และคู่มือให้ดาวน์โหลดจำนวนมากโดยเน้นไปที่ซอฟต์แวร์เกมที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านยอดขายนัก รวมทั้งเกมที่ดี แต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักโดยมีรีวิวเกมมากกว่า 5,300 เกม เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2541และก็กลายเป็นเว็บไซต์รวบรวม abandonware ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เว็บไซต์ HotU ได้ปิดตัวลงไปเนื่องจากทางผู้ให้บริการเว็บโฮสล้มละลาย แต่ก็มีความพยายามในการฟื้นฟูเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายสร้างเว็บแบบวิกิเพื่อให้ผู้อ่านสามารถร่วมปรับปรุงเนื้อหาได้ปัจจุบันได้มีเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ HotU หลายแห่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยอดีตผู้ใช้ของเว็บ HotU ต้นตำรับ ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นอิสระจากกัน และคุณสฤณีไม่ได้เข้าไปร่วมสร้างด้วยอีกต่อไป เพราะเจ้าตัวได้หันไปทำงานทางวิชาการแทน