ISO 3166-2:SJ
ISO 3166-2:SJ

ISO 3166-2:SJ

ISO 3166-2:SJ เป็นรายการรหัสสำหรับสฟาลบาร์และยานไมเอนในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่นและกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1สฟาลบาร์และยานไมเอนไม่ได้อยู่ในฐานะเขตปกครองแต่เป็นดินแดนหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีขอบเขตอำนาจศาลและกฎหมายต่างกัน เขตการปกครองระดับรองลงไปนอกจากนี้ของสฟาลบาร์และยานไมเอนจะอยู่ภายใต้รายการรหัสมาตรฐานของนอร์เวย์ (ISO 3166-2:NO) คือรหัส NO-21 สำหรับสฟาลบาร์ และรหัส NO-22 สำหรับยานไมเอน ทำให้ปัจจุบันไม่มีรหัสมาตรฐาน ISO 3166-2 สำหรับสฟาลบาร์ และยานไมเอน[1]

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ISO 3166-2:SJ http://www.norid.no/omnorid/bv-sj.en.html http://www.npolar.no/en/the-arctic/svalbard/index.... http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-... http://www.sysselmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=45301 http://www.iana.org/domains/root/db/sj.html https://www.cia.gov/library/publications/the-world... https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:SJ https://www.webcitation.org/65uCuu7Sa?url=http://w... https://www.webcitation.org/65uD75yZV?url=http://w... https://www.webcitation.org/65uDB3oM1?url=http://w...