Ilovekamikaze.com

อุตสาหกรรม ป็อป ป็อปแดนซ์ ป็อปร็อก อิเล็คทรอนิกส์ อาร์แอนด์บี ฮิปฮอป เฮฟวีเมทัล
ผลิตภัณฑ์ Variety
เว็บไซต์ www.ilovekamikaze.com
บริษัทแม่ อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ปิด 1 กันยายน พ.ศ. 2560 (10 ปี)
ที่อยู่ 419/1 ซอย ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900;
ก่อตั้ง 29 มีนาคม พ.ศ. 2550
บุคลากรหลัก หทัย ศราวุฒิไพบูลย์ - Director