JSL

ผลิตภัณฑ์ รายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สตูดิโอ จัดงานแสดง อีเวนท์ คอนเสิร์ต โชว์บิซ
เว็บไซต์ www.jslglobalmedia.com
ประเภท บริษัทจำกัด
ที่อยู่ 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร;
บุคลากรหลัก ลาวัลย์ กันชาติ-ประธาน
ปริพันธ์ หนุนภักดี-รองประธาน
จำนรรค์ ศิริตัน-ประธานกรรมการบริหาร
รติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก่อตั้ง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 (40 ปี)