Jabaja

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Jabaja

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Jabaja


Jabaja

B-side "Pedal to Sharin to Kita Michi to"
"Position"
"Ai no Moake"
"Hetawoutsu"
"Buttaoreru Made"
"Tomodachi de Imashou"
"Kokkyo no Nai Jidai"
"Tomodachi ga Dekita"
ออกจำหน่าย 14 มีนาคม ค.ศ. 2018
รูปแบบ ซีดี
ค่ายเพลง คิงเรกคอร์ดส์
มิวสิกวิดีโอ
มิวสิกวิดีโอ
"Jabaja" ที่ยูทูบ
"Pedal to Sharin to Kita Michi to" (Short Ver.) ที่ยูทูบ
"Position" (Short Ver.) ที่ยูทูบ
"Ai no Moake" (Short Ver.) ที่ยูทูบ
"Hetawoutsu" (Short Ver.) ที่ยูทูบ
"Buttaoreru Made" (Short Ver.) ที่ยูทูบ
"Tomodachi de Imashou" (Short Ver.) ที่ยูทูบ
"Kokkyo no Nai Jidai" (Short Ver.) ที่ยูทูบ
โปรดิวเซอร์ ยะซุชิ อะกิโมะโตะ
ผู้ประพันธ์ ยะซุชิ อะกิโมะโตะ, โยะชิมะซะ อิโนะอุเอะ
แนวเพลง เจป็อป