Jakarta

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Jakarta

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Jakarta


Jakarta

เว็บไซต์ www.jakarta.go.id
• รองผู้ว่าการ Sandiaga Salahudin Uno
ความสูง 4 เมตร (13 ฟุต)
• ผู้ว่าราชการ Anies Rasyid Baswedan
ประชากร (2008) 8,489,910
• ความหนาแน่น 11,315.7 คน/ตร.กม. (29,308 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา เขตเวลาอินโดนีเซียตะวันตก (UTC+07)
• ประเภท เขตการปกครอง
รหัสพื้นที่ (+62) 21
• รวมปริมณฑล 13,194,000
• ตัวเมือง 750.28 ตร.กม. (289.68 ตร.ไมล์)