Jam Films

Jam Films (แจมฟิล์มส์) (ญี่ปุ่น: ジャム フィルムズ โรมาจิJam Firumuzu ทับศัพท์จาก Jam Films) เป็นโครงการที่รวบรวมภาพยนตร์สั้น ของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นหลายๆคนรวมไว้ด้วยกัน โดยขณะนี้มีทำออกมาแล้วทั้งหมด 3 ชุด