K9999
K9999

K9999

K9999 หรือ เค โฟร์-ไนน์ (อังกฤษ: K Four-Nine) เป็นตัวละครจากเกมเดอะคิงออฟไฟท์เตอร์ส ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะของสมาชิกทีม NESTS ในเดอะคิงออฟไฟท์เตอร์ส 2001

ใกล้เคียง

K9999