KC.Digimag

KC.Digimag[1] หรือ ในชื่อเดิม KC.Weekly เป็นนิตยสารการ์ตูนญี่ปุ่นตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ โดยต้นฉบับส่วนใหญ่มาจากนิตยสาร โชเน็นแมกกาซีน และนิตยสารในเครือของสำนักพิมพ์ โคดันฉะ โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้หยุดจำหน่ายรูปแบบหนังสือเล่ม และเปลี่ยนไปสู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แทน[1] โดยแบ่งจำหน่ายออนไลน์เน้นแปลให้เร็วทันประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 3 ฉบับ คือ M (จำหน่ายวันจันทร์), W (จำหน่ายวันพุธ) และ F (จำหน่ายวันศุกร์)[2]