Lao (ผังยูนิโคด)

Lao เป็นผังยูนิโคดที่ประกอบด้วยอักษรสำหรับภาษาลาว อักษรลาวแต่ละตัวในผังยูนิโคดนี้ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับตัวอักษรที่แทนกันได้กับในอักษรไทยในผังยูนิโคดสำหรับอักษรไทย

Lao (ผังยูนิโคด)

Plane BMP
ไม่ใช้ 61 กล่องสำรอง
ช่วง U+0E80..U+0EFF
(128 กล่อง)
ที่มามาตรฐาน Thai Industrial Standard 620-2529 and 620-2533
ใช้ 67 กล่อง
6.1 67 (+2)
อักษร ลาว
1.0.0 70 (+70)
1.0.1 65 (-5)