Lithops
Lithops

Lithops

ดูในบทความLithops เป็นพืชชนิดหนึ่งในกลุ่มของพืชอวบน้ำ ชื่อนี้มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ คำว่า "Lithos" ซึ่งแปลว่า "หิน" และ "-ops" ซึ่งแปลว่า "เหมือน" ดังนั้นคำว่า "Lithops" จึงแปลได้ว่า "เหมือนหิน" ซึ่งตรงกับลักษณะของพืชชนิดนี้ เพราะพืชชนิดนี้มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่นอย่างชัดเจน กล่าวคือทั้งรูปร่าง ลักษณะ สีสัน คล้ายคลึงกับ ก้อนหิน ก้อนกรวด จนมีผู้เรียก Lithops ว่า "หินมีชีวิต" เป็นพืชขนาดเล็ก ขึ้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง และอากาศเย็นในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศนามิเบีย และประเทศแถบแอฟริกาใต้

แหล่งที่มา

WikiPedia: Lithops http://faculty.ucc.edu/biology-ombrello/POW/living... http://www.lithops.info/en/books/literature.html http://www.lithops.info/en/cultivation.html http://www.lithops.info/en/gallery/lithops_c054.ht... http://www.lithops.info/en/gallery/lithops_c11.htm... http://www.lithops.info/en/gallery/lithops_c116.ht... http://www.lithops.info/en/gallery/lithops_c117.ht... http://www.lithops.info/en/gallery/lithops_c12.htm... http://www.lithops.info/en/gallery/lithops_c125.ht... http://www.lithops.info/en/gallery/lithops_c126.ht...