Magic The Gathering Battlegrounds

เป็นวิดีโอเกมส์รูปแบบการต่อสู้บนลานสังเวียน พัฒนาโดย Secret Level ออกจำหน่ายเมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003